Đồng hồ đeo tay

Đồng hồ bằng gỗ nào bạn thích nhất